Breaking News
Loading...
Monday, June 29, 2015

[TIẾNG VIỆT] Samsung Galaxy SM-P555 Tab A Plus 9.7 - 5.0.2

12:30:00 AM


[​IMG]

Samsung Galaxy SM-P555 Tab A Plus 9.7 - 5.0.2
Tiếng việt samsung P555 5.0.2

Rom gốc flash vào là có tiếng việt 5.0.2 Lollipop

P555XXU1AOE9_P555OLD1AOE2_XXV.zip
P555XXU1AOE9_P555OLD1AOE2_P555XXU1AOE9_HOME.tar.md5 


READ MORE
[​IMG] ​ Samsung Galaxy SM-P555 Tab A Plus 9.7 - 5.0.2 Tiếng việt samsung P555 5.0.2 Rom gốc flash vào là có tiếng việt 5.0.2 Lollipop P555XXU1AOE9_P555OLD1AOE2_XXV.zip P555XXU1AOE9_P555OLD1AOE2_P555XXU1AOE9_HOME.tar.md5 P555XXU1AOE9_P555OLD1AOE2_XXV.zip(suadt12) [​IMG] MUA iZEM BẰNG THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG [​IMG] BUY iZEM VIA PAYPAL

Read more: https://suadt.com/threads/samsung-galaxy-sm-p555-tab-a-plus-9-7-5-0-2.3567.html
[​IMG] ​ Samsung Galaxy SM-P555 Tab A Plus 9.7 - 5.0.2 Tiếng việt samsung P555 5.0.2 Rom gốc flash vào là có tiếng việt 5.0.2 Lollipop P555XXU1AOE9_P555OLD1AOE2_XXV.zip P555XXU1AOE9_P555OLD1AOE2_P555XXU1AOE9_HOME.tar.md5

Read more: https://suadt.com/threads/samsung-galaxy-sm-p555-tab-a-plus-9-7-5-0-2.3567.html
[​IMG] ​ Samsung Galaxy SM-P555 Tab A Plus 9.7 - 5.0.2 Tiếng việt samsung P555 5.0.2 Rom gốc flash vào là có tiếng việt 5.0.2 Lollipop P555XXU1AOE9_P555OLD1AOE2_XXV.zip P555XXU1AOE9_P555OLD1AOE2_P555XXU1AOE9_HOME.tar.md5

Read more: https://suadt.com/threads/samsung-galaxy-sm-p555-tab-a-plus-9-7-5-0-2.3567.html
[​IMG] ​ Samsung Galaxy SM-P555 Tab A Plus 9.7 - 5.0.2 Tiếng việt samsung P555 5.0.2 Rom gốc flash vào là có tiếng việt 5.0.2 Lollipop P555XXU1AOE9_P555OLD1AOE2_XXV.zip P555XXU1AOE9_P555OLD1AOE2_P555XXU1AOE9_HOME.tar.md5

Read more: https://suadt.com/threads/samsung-galaxy-sm-p555-tab-a-plus-9-7-5-0-2.3567.html

0 nhận xét:

Post a Comment

 
Toggle Footer