Breaking News
Loading...
Monday, December 12, 2016

10:15:00 PM

Vietnamese:

- Đây là giải pháp repair imei tất cả dòng MTK
Ưu điểm cách này,
  • Không cần root
  • Không cần Box
  • Chỉ cần usb cáp có thể repair
English:
- This method repair imei, imei null all MTK chipset
  • No root
  • No box
  • Only need USB cable and computer and driver

https://suadt.com/threads/16630/

0 nhận xét:

Post a Comment

 
Toggle Footer